Idéförsäljning

Söker ditt företag en lämplig produkt att tillverka. Vi har en del idéer till försäljning. Dessa finns i olika stadier, från skissad grundidé till prototyp.

Inom följande områden finns produktidéer:

Elkontakt, grenuttag, sladdvinda.

Spännband, spännanordning för lina.

Olika typer av handverktyg.

Ihopfällbar pallcontainer.

Biltillbehör

Klädhängare

Hushållsredskap

Leksaker och spel.

mm, mfl.

Eftersom vi anser det bättre, att patent och designskydd  görs i ett så sent skede som möjligt  i utvecklingsprocessen, är de flesta av idéerna inte skyddade av patent eller designskydd. Därför upprättas ett sekretessavtal före en genomgång av idén/idéerna

En kombination av tjänste- och idéförsäljning kan göras.

Betalning av produkt-idéerna kan göras på olika sätt. Från en fast engångssumma till en mindre fast del + royalti-avgifter. Det är också en möjlighet att betalningen är i form av en del i det köpande företaget.

Ring oss på tel. 070-5295033 eller kontakta oss via mail.