Företagstjänster

Söker ditt företag en lämplig produkt att tillverka. Vi kan hjälpa till med olika delar i det kreativa arbetet. Från idé till produktionsanpassning.

Se även idéförsäljning där vi har en del produkter i olika stadier. En kombination av tjänste- och idéförsäljning kan göras.

Betalning av arbetet kan göras på olika sätt. Från timdebitering till fast pris med eller utan royalti-avgifter.

Ring oss på tel. 070-5295033 eller kontakta oss via mail.